Služby

Hlavné oblasti zamerania:
- Média (plyn, energia, voda, teplo, ...)
- Zákaznícke systémy
- Metrológia
- Odpočty nameraných veličín
- Správa daní a poplatkov

Poskytované služby:
- Externý manažment projektov
- Štúdie, analýzy informačného systému
- Analýzy a návrhy procesov a organizácie
- Projekty informačných systémov
- Audity informačných systémov
- Konzultačné služby
- Servis informačných systémov (helpdesk, upgrade softvéru, OS, školenia, monitorovanie, …)
- Predaj softvérových a hardvérových produktov